Přihlášené týmy 2014

přehled doposud přihlášených týmů:
  • LDN Rokycany (Michal Vokurka)
  • Motácy (Milan Motys)
  • Winky Team (Katka Winkelhöferová)
  • Vokurky (Pavel Vokurka)
  • KlaStr (Lenka Žižková)
  • Rychlá rota (Radka Pavlíková)
  • Razka team (Dan Kroutil)
  • Tachováci (Petra Šašková)
  • BAS (Zdeněk Weber)
  • AGónie (Lukky Novák)